Reparationssats Framnav Honda MT50

Specifikation

Artikelnr:
06-38-404
Kategori
Vikt 0,274 kg
Varumärke

NTS

Standardenhet

Sats

Extra info

Ingående delar motsvarar originalnummer:
91251-121-003
42311-166-000
91252-030-003
96140-63010-10
44620-400-000